TP. Hồ Chí Minh: Kiến nghị xác định giá đất bằng giao dịch thực tế

Mới đây Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị với Bộ tài nguyên môi trường cho phép xác định giá đất bằng giao dịch thực tế để tính giá bồi thường …

Hồ Chí Minh: Kiến nghị xác định giá đất bằng giao dịch thực tế

Theo đó, việc kiến nghị xác định giá đất bằng giao dịch thực tế nhằm nhanh chóng hoàn thành cơ chế, chính sách pháp luật trong việc thu hồi, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đang còn tồn đọng trên địa bàn thành phố.

Đối với cơ sở giá bồi thường cho người dân, Sở tài nguyên môi trường TPHCM đề nghị cho phép sử dụng thông tin các giao dịch thị trường thực tế làm cơ sở xác định giá đất để tính bồi thường tại thời điểm dự án được phê duyệt chủ trương thực hiện. Đồng thời cũng đề nghị UBND thành phố HCM chấp thuận giá đất dự kiến để tính bồi thường và dùng giá tái định cư dự kiến để lấy ý kiến phản hồi từ người dân.

Theo thống kê tính tới thời điểm tháng 6 năm 2018 tại TP Hồ Chí Minh có tới 133 dự án chưa hoàn thành chi trả bồi thường, chưa hoàn thành việc thu hồi đất hoặc tái định cư.

Cũng liên quan tới vấn đề điều chỉnh giá đất theo thị trường, HoREA cũng có văn bản kiến nghị điều chỉnh giá đất phù hợp với giá thực tế trên thị trường.

TP. Hồ Chí Minh: Kiến nghị xác định giá đất bằng giao dịch thực tế
Hồ Chí Minh: Kiến nghị xác định giá đất bằng giao dịch thực tế

Tuy nhiên việc xác định giá đất theo thị trường gặp một số bất cập sau:

Một số bất cập trong việc xác định giá đất hiện nay

Theo dẫn chứng từ Hiệp hội bất động sản TPHCM, hiện giá đất tại bảng giá đất ở các địa phương quy định thấp hơn so với giá phổ biến trên thị trường. Cách xác định giá đất trong giá đất tại các địa phương hiện chỉ bằng khoảng 30% đến 50% giá đất trên thị trường thực tế.

Công tác định giá đất cụ thể trong nhiều trường hợp còn chậm, kéo dài từ 1 năm đến 3 năm chưa đáp ứng kịp tiến độ tính thu tiền sử dụng đất, tính bồi thường, tiền thuê đất. Nguyên nhân chủ yếu là do quy trình hành chính và cơ chế trong khâu tổ chức.

TP. Hồ Chí Minh: Kiến nghị xác định giá đất bằng giao dịch thực tế
Một số bất cập trong việc xác định giá đất hiện nay

Do vậy, HoREA kiến nghị chính phủ bỏ quy định ban hành khung giá đất định kỳ trong 5 năm một lần tại điều 113 Luật đất đai. Đồng thời yêu cầu sửa đổi điều 114 Luật đất đai giao thẩm quyền cho cấp tỉnh chịu trách nhiệm ban hành bảng giá đất và giá đất cụ thể để đảm bảo tính phù hợp với giá phổ biến trên thị trường và phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương.

Xem thêm:

Leave a Comment