Tag: thị trường bất động sản biến động

Nếu thị trường xảy ra biến động, các nhà đầu tư nên làm gì?

So với nhiều kênh đầu tư khác hiện nay là chứng khoán, đầu tư vàng, gửi tiết kiệm…, bất động sản vẫn luôn là kênh đầu tư hấp dẫn, đem lại lợi nhuận cao. Mặc dù hệ số…

Read More »