Siết chặt tín dụng bất động sản – quý I tăng chưa bằng nửa năm ngoái

Trong những tháng đầu năm 2018, chính sách kiểm soát tín dụng từ ngân hàng nhà nước  đã ảnh hưởng rất lớn tới thị trường bất động sản. Siết chặt tín dụng bất động sản khiến thị trường bất động sản quý I chỉ tăng bằng nửa so với cùng kì năm ngoái…

Theo đó, cơ cấu tín dụng chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, hạn chế siết chặt đối với những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như bất động sản từ ngân hàng nhà nước khiến tín dụng bđs quý 1 chỉ tăng 3,65% trong khi đó cùng kì năm 2017 tăng 7,34%…

Siết chặt tín dụng bất động sản - quý I tăng chưa bằng nửa năm ngoái
Siết chặt tín dụng bất động sản – quý I tăng chưa bằng nửa năm ngoái

Kết quả báo cáo từ Ngân hàng nhà nước gửi tới đại biểu Quốc hội cho biết tín dụng đối với bất động sản mức độ tăng trưởng thấp hơn so với cùng kì năm trước. Cụ thể tháng 3 năm 2018 tăng 3,65% so với cuối năm 2017 chiếm tỉ trọng 6,57 % trong khi đó cùng kì năm ngoái tăng 7,34% với tỉ trọng 6,8%..Đối với tín dụng tiêu dùng kết quả báo cáo trong tháng 3 năm 2018 tăng 3,8% so với cuối năm 2017 chiếm tỉ trọng 17,42%; cùng kì năm ngoái tăng 6,73% tỉ trọng 14,92%. Tăng trưởng tín dụng đối với các dự án BOT, BT tháng 12 năm 2017 tăng 13,76% so với cuối năm 2016..

Kết quả báo cáo cũng thể hiện về mức dự nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn tăng 4,2% so với cuối năm 2017 chiếm tỉ trọng 21% dư nợ tín dụng nền kinh tế. Ngành công nghiệp tăng 3,75%, xây dựng tăng 4,35%, dịch vụ tăng 3,59%.

Ngân hàng nhà nước cũng cho biết tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên tăng cao hơn so với cùng kì năm trước. Cụ thể:

– Tín dụng cho lĩnh vực xuất khẩu tăng 9,72% – giảm 0,39% so với cùng kì năm 2017

– Đối với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao mức tín dụng tăng 8,57% tăng 16,24% so với cùng kì năm trước

– Lĩnh vực công nghiệp ưu tiên tín dụng phát triển tăng 2,61% giảm 14,15% so với cùng kì năm 2017.

Theo đó, ngân hàng nhà nước đã xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm 2017 và những tháng đầu năm 2018 và định hướng cùng các điều chỉnh để phù hợp với diễn biến tình hình thực tế xảy ra trên thị trường. Đồng thời, phía ngân hàng nhà nước cũng thông báo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với từng tổ chức tín dụng dựa trên cơ sở tình hình và khả năng hoạt động mở rộng tín dụng lành mạnh.

Siết chặt tín dụng bất động sản - quý I tăng chưa bằng nửa năm ngoái
Cơ cấu siết chặt tín dụng bất động sản gây tác động không nhỏ trên thị trường

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng có hiệu quả và chú trọng tới các ngành sản xuất dịch vụ ưu tiên; kiểm soát các lĩnh vực tiềm ẩn nhiểu rủi ro như kinh doanh, bất động sản,… để đảm bảo an toàn tối đa đối với ngành ngân hàng.

Cơ cấu siết chặt tín dụng bất động sản gây tác động không nhỏ trên thị trường này. Tỉ lệ giao dịch bất động sản có dấu hiệu chững lại, người mua còn dè chừng. Tuy nhiên trong dài hạn chính sách này sẽ giúp thị trường bất động sản phát triển bền vững hơn, góp phần ngăn chặn và giảm thiểu nguy cơ bong bóng trên thị trường.

Xem thêm:

Leave a Comment