Những trường hợp nào nhà xây sai phép sẽ không bị tháo dỡ ?

Mới đây, Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 03/2018/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở…

Những trường hợp nào nhà xây sai phép sẽ không bị tháo dỡ ?
Những trường hợp nào nhà xây sai phép sẽ không bị tháo dỡ ?

Theo đó, Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 12/6/2018.

Cụ thể, những hành vi xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng; xây dựng không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng; xây dựng sai thiết kế được phê duyệt, sai quy hoạch xây dựng được phê duyệt hoặc thiết kế đô thị được phê duyệt đối với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng, thì ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính còn bị áp dụng biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp theo quy định tại khoản 9 Điều 13 Nghị định 121/2013/NĐ-CP.

Tuy nhiên dưới đây là 6 trường hợp nhà xây sai phép không bị tháo dỡ:

Những trường hợp nào nhà xây sai phép sẽ không bị tháo dỡ ?
Những trường hợp nào nhà xây sai phép sẽ không bị tháo dỡ ?

1. Hành vi vi phạm xảy ra từ ngày 4-1-2008 và đã kết thúc trước ngày 15-1-2018, nhưng sau ngày 15-1-2018 mới được người có thẩm quyền phát hiện hoặc đã được phát hiện trước ngày 15-1-2018 và đã có một trong các văn bản sau đây: Biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc quyết định áp dụng bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả.
2. Không vi phạm chỉ giới xây dựng.
3. Không ảnh hưởng các công trình lân cận.
4. Không có tranh chấp.
5. Xây dựng trên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp.
6. Ngay phù hợp với quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Do đó. kể từ ngày 15-1-2018, cá nhân, tổ chức xây dựng nhà ở riêng lẻ có hành vi vi phạm thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 điều này sẽ miễn áp dụng biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp quy định tại khoản 9 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP.

Còn ngoài trường hợp nêu trên, từ ngày 15-1-2018, nếu các cá nhân, tổ chức xây dựng nhà ở riêng lẻ sai nội dung giấy phép xây dựng; xây dựng không có giấy phép; xây dựng sai thiết kế, sai quy hoạch… không còn được nộp lại số lợi bất hợp pháp mà phải tháo dỡ công trình nhà ở vi phạm.

>> xem thêm tại đây

Leave a Comment