Những lưu ý quan trọng khi thuê đất khu công nghiệp

Sự phát triển của công nghiệp kéo theo nhu cầu thuê đất khu công nghiệp ngày càng gia tăng. Những khu vực có công nghiệp phát triển vấn đề thuê đất xây dựng là vô cùng quan trọng. Những lưu ý khi thuê đất khu công nghiệp dưới đây bạn có thể tham khảo …

1. Đối tượng được thuê đất khu công nghiệp

Các đối tượng trong diện được Nhà nước thuê đất khu công nghiệp để đầu tư xây dựng phát triển là:

– Các tổ chức kinh tế

– Là người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài

– Là các đơn vị, doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài.

Những lưu ý quan trọng khi thuê đất khu công nghiệp
Các đối tượng trong diện được Nhà nước thuê đất khu công nghiệp để đầu tư xây dựng phát triển

2. Nguyên tắc sử dụng đất khi được thuê đất khu công nghiệp

Trong quy định Luật đất đai năm 2013 cùng các nghị định hướng dẫn về cách sử dụng và thuê đất khu công nghiệp. Khi được thuê đất khu công nghiệp cần tuân thủ đúng các quy định được nêu trong luật.

– Nguyên tắc sử dụng đất phải phù hợp với kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất hay quy hoạch xây dựng đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

– Trong quy hoạch thành lập khu công nghiệp đơn vị đầu tư đồng thời phải lập quy hoạch xây dựng khu nhà ở nằm ngoài khu công nghiệp cho người lao động làm việc trong khu vực này.

Những lưu ý quan trọng khi thuê đất khu công nghiệp
Nguyên tắc sử dụng đất khi được thuê đất khu công nghiệp

3. Quyền lợi của người được Nhà nước cho thuê đất khu công nghiệp

– Với những đối tượng người được Nhà nước cho thuê đất khu công nghiệp hàng năm có quyền thuê lại đất, thế chấp các tài sản gắn liền với đất cho thuê tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng được cấp phép hoạt động tại Việt Nam

– Trong quy định tại điều 189 Luật đất đai 2013 quy định đơn vị thuê đất khu công nghiệp có thể bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê khi có đủ điều kiện. Người mua tài sản này sẽ được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích được xác định.

– Góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê người nhận góp vốn bằng tài sản được nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích được xác định.

– Có quyền cho thuê lại quyền sử dụng đất khu công nghiệp theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm đối với đất đã được xây dựng xong cơ sở hạ tầng đối với trường hợp được cấp phép đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp.

4. Nghĩa vụ của đơn vị khi thuê đất khu công nghiệp

Đối với người thuê đất khu công nghiệp phải sử dụng đất đúng mục đích đã xác định và được cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu các tài sản gắn liền với đất và thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định trong Luật đất đai 2013.

Xem thêm:

Leave a Comment