Nhà ở xã hội: Liệu có được chuyển nhượng theo giá thị trường?

Về vấn đề nhà ở xã hội có được chuyển nhượng theo giá thị trường hay không, trong quy định của Bộ xây dựng nhà ở xã hội sau 5 năm kể từ thời điểm trả hết tiền và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoàn toàn có thể chuyển nhượng lại theo cơ chế thị trường với mức giá bán do các bên tự thỏa thuận …

Trong hệ thống tiếp nhận trả lời ý kiến của doanh nghiệp Chính phủ có nhận được yêu cầu đề nghị liên quan tới một số nội dung chuyển nhượng nhà ở xã hội và chuyển đổi dự án nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại do Công ty CP đầu tư Nam Phan, TPHCM kiến nghị.

Theo Công ty CP đầu tư Nam Phan trong quy định tại khoản 5, điều 19 Nghị định 100/2015 trong thời hạn chưa đủ 5 năm tính từ thời điểm người mua đã trả hết tiền mua, thuê nhà ở xã hội. Nếu bên mua hoặc bên thuê có nhu cầu bán lại nhà ở xã hội thì chỉ được bán lại cho nhà nước. Nhà ở xã hội có thể bán lại cho chủ đầu tư dự án hoặc các đối tượng mua thuê với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội tại cùng loại hình và cùng thời điểm, địa điểm và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Nhà ở xã hội : Liệu có được chuyển nhượng theo giá thị trường?
Liệu có được chuyển nhượng theo giá thị trường?

Trên thực tế hiện hiện nay tại một số dự án nhà ở phục vụ xã hội người mua đã trả hết tiền nhà và có nhu cầu muốn chuyển nhượng nhà ở cho đúng với đối tượng nhưng không thực hiện công chứng được do thủ tục và không được định giá bán tối đa cùng hồ sơ nộp để sang tên chuyển nhượng.

Qua đó công ty này có đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể và đề nghị cho phép chuyển đổi nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại.

Trả lời vấn đề công ty Nam Phan đưa ra, Bộ xây dựng đã trả lời theo quy định của pháp luật về nhà xã hội được đầu tư xây dựng bằng vốn ngoài ngân sách thì người thuê hay mua nhà ở xã hội chỉ được bán hay thế chấp sau 5 năm tính từ thời điểm trả hết tiền mua hoặc thuê nhà và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

Nếu thời gian chưa đủ 5 năm chỉ được thế chấp ngân hàng để vay tiền mua, thuê chính căn hộ đó. Muốn bán lại chỉ được bán cho chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội hoặc đối tượng được mua theo quy định. Giá bán không vượt quá giá bán nhà ở xã hội ở cùng thời điểm, cùng loại hình.

Về thủ tục và trình tự bán lại nhà ở xã hội được thực hiện như bán nhà ở của các cá nhân. Tuy nhiên bên bán phải nộp lại tiền sử dụng đất, thuế thu nhập cho Nhà nước với mức giá bán có thể tự thỏa thuận giữa các bên.

Nhà ở xã hội : Liệu có được chuyển nhượng theo giá thị trường?
Về thủ tục và trình tự bán lại nhà xã hội được thực hiện như bán nhà ở của các cá nhân

Trường hợp người thuê hay người mua nhà ở xã hội bán lại cho các đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội thì thủ tục, trình tự này sẽ được thực hiện như bán nhà ở giữa cá nhân với cá nhân. Tuy  nhiên bên mua phải có đầy đủ giấy tờ xác nhận về thực trạng nhà ở, đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ này.

Bộ xây dựng cũng cho biết hiện pháp luật về nhà ở hiện chỉ có quy định về việc điều chỉnh dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội hoặc thành nhà ở phục vụ tái định cư chứ không có quy định ngược lại.

Xem thêm:

Leave a Comment