Mức lãi suất tín dụng cho đầu tư bất động sản đang rất cao

Nhìn vào thực tế hiện nay, lãi suất tín dụng đang ở mức xấp xỉ 10%. Theo các chuyên gia, đây là mức quá cao, không chỉ làm cho chi phí vốn lớn mà còn đẩy giá hàng hóa bất động sản lên cao.

Lãi suất tín dụng cao

Có thể thấy, trong thời gian qua, vốn tín dụng không phải là nguồn vốn chủ yếu cho đầu tư vào thị trường bất động sản mà chủ yếu để thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất đai và đầu tư phần hạ tầng dự án, cũng như đầu tư, phát triển các dự án bán bất động sản hình thành trong tương lai.

Mức lãi suất tín dụng cho đầu tư bất động sản đang rất cao
Mức lãi suất tín dụng cho đầu tư bất động sản đang rất cao

Theo các chuyên gia địa ốc, việc sử dụng vốn tín dụng trên xuất phát từ 3 lý do chính. Thứ nhất là lãi suất tín dụng cho đầu tư bất động sản vẫn khá cao. Thứ hai là Ngân hàng Nhà nước tạo cơ chế kiểm soát vốn tín dụng đầu tư vào bất động sản khá chặt chẽ. Thứ ba là nhà nước vẫn chưa cho phép tiếp cận các nguồn tín dụng ngoài nước cho đầu tư bất động sản.

Mặc dù, ngân hàng nhà nước sau nhiều lần sửa đổi, hạ chính sách lãi suất tín dụng nhưng thực tế hiện nay lãi suất vẫn đang ở mức xấp xỉ 10%. Rõ ràng, đây là mức lãi suất tín dụng cao và chưa được áp dụng cơ chế thế chấp bằng bất động sản trong nước tại các tổ chức tín dụng nước ngoài.

Do đó, để giải quyết vấn đề này cần mở chính sách cho phép thế chấp bằng bất động sản trong nước tại các ngân hàng đầu tư có pháp nhân nước ngoài. Điều này cũng giúp nâng cao tính cạnh tranh của các tổ chức tín dụng trong nước. Bên cạnh đó, cần đưa ra những chính sách khác để kiểm soát nguồn cho vay, cũng như tìm cách giải quyết tài sản thế chấp trong trường hợp không trả được nợ.

Bảo lãnh ngân hàng đối với các dự án hình thành trong tương lai còn bất cập

Có thể thấy hiện nay, nguồn vốn đầu tư vào bất động sản chủ yếu thông qua hình thức đầu tư vào các dự án nhà ở hình thành trong tương lai. Rõ ràng, hình thức huy động vốn như vậy tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người mua bất động sản như dự án chất lượng thấp, tiến độ bàn giao chậm…

Thực tế hiện nay, một số ngân hàng thương mại chấp nhận bảo lãnh, thường là các ngân hàng thuộc chung nhóm lợi ích với các chủ đầu tư dự án. Cơ chế bảo lãnh này khó có thể phổ biến rộng rãi.

Do đó, cần sửa đổi quy định về quản lý rủi ro đối với giao dịch bất động sản hình thành trong tương lai theo hướng đa dạng hóa, chấp nhận cả hình thức bảo lãnh lẫn mua bảo hiểm giao dịch của chủ đầu tư dự án. Trong hình thức bảo lãnh có thể cho phép cả hình thức ngân hàng bảo lãnh được quản lý dòng tiền mà các nhà đầu tư thứ cấp trả cho chủ đầu tư dự án để giải ngân phù hợp với tiến độ triển khai dự án.

>> xem thêm

Leave a Comment