Mua nhà ở xã hội với lãi suất 4,8%/năm: Dân Sài Gòn chia nhau 50 tỷ

Mới đây, Hiệp hội BĐS TP.HCM vừa có văn bản kiến nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách nhà ở xã hội trong giai đoạn 2018 – 2020. Đồng thời Hiệp hội cũng đưa ra 4 kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách tín dụng đối với nhà ở xã hội.

Theo đại diện Hiệp hội BĐS TP.HCM cho biết giữa năm 2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có văn bản gửi Chính phủ, về phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, đồng ý bổ sung 2.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội. Trong đó dành một phần bổ sung để thực hiện chính sách nhà ở xã hội.

Mua nhà ở xã hội với lãi suất 4,8%/năm: Dân Sài Gòn chia nhau 50 tỷ
Mua nhà ở xã hội với lãi suất 4,8%/năm: Dân Sài Gòn chia nhau 50 tỷ

Trong nguồn vốn nêu trên, có khoảng 1.260 tỷ đồng được phân bổ để thực hiện chính sách nhà ở xã hội. Năm 2017, ngân hàng Chính sách xã hội chưa giải ngân cho các đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội. Đến tháng 05/2018, Ngân hàng Chính sách xã hội TP.HCM công bố vừa được phân bổ 50 tỷ đồng. Tuy nhiên nguồn vốn quá ít ỏi để thực hiện cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Trước tình hình này, Hiệp hội BĐS TP.HCM vừa có kiến nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội.Cụ thể tùy theo điều kiện ngân sách nhà nước, mỗi năm bố trí khoảng 1.000 – 2.000 tỷ đồng, để thực hiện trong giai đoạn 2018 – 2020.

Đồng thời Hiệp hội cũng đưa ra 4 kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách tín dụng nhà ở xã hội.

– Kiến nghị áp dụng một mức lãi suất ưu đãi 4,8%/năm trong năm 2018 đối với tất cả các đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội. Điều này để đảm bảo công bằng, bình đẳng, không phân biệt vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội , hoặc vay tại các ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước chỉ định như Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank.

– Kiến nghị áp dụng lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay trong năm 2018 đối với tất cả các đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội, không phân biệt vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội; hoặc vay tại các ngân hàng Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank; hoặc vay mua NOXH theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ (gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng).

– Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép các ngân hàng thương mại tiếp tục giải ngân cho chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội dở dang thuộc gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng để hoàn thành dự án, bàn giao nhà ở cho người mua nhà; cho phép các ngân hàng thương mại tiếp tục giải ngân cho người đã mua nhà ở xã hội nhưng chưa được nhận nhà trong năm 2016 do dự án bị dở dang kéo dài đến nay.

– Theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ đã quy định, thời hạn vay ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà tối thiểu là 15 năm. Tuy nhiên ngân hàng Chính sách xã hội vừa cho biết sẽ cho vay mua nhà ở xã hội với thời hạn từ 15 năm đến 25 năm. Điều này có thể dẫn đến cơ chế “xin – cho” vì không rõ trường hợp nào được vay 15 năm, trường hợp nào 20 năm, hoặc 25 năm.

Trước những tồn tại này, Hiệp hội kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định về thời hạn cho vay ưu đãi mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại thời điểm hiện nay, để Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại như Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank thống nhất thực hiện.

>> xem thêm: mua chung cư

Leave a Comment