Hà Nội: yêu cầu giải ngân nhanh kế hoạch đầu tư 2018

Mới đây trong văn bản ban hành số 4114/UBND – KHDT của UBND thành phố Hà Nội yêu cầu tháo dỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân theo đúng kế hoạch đầu tư năm 2018

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu giải ngân đúng kế hoạch đầu tư 2018

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng tại các sở, ban, ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện, thị xã và các đơn vị chủ đầu tư dự án thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đề ra của UBND thành phố theo công văn số 1941/UBND – KHĐT ban hành ngày 7/5/2018. Quyết định ban hành yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh thực hiện đầu tư và giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2018 của thành phố. Đồng thời tập trung giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc của một số chủ đầu tư dự án.

Hà Nội: yêu cầu giải ngân nhanh kế hoạch đầu tư 2018
UBND thành phố Hà Nội yêu cầu giải ngân đúng kế hoạch đầu tư 2018

Cụ thể yêu cầu ban quản lý tại các dự án đầu tư, công trình xây dựng trong thành phố tập trung giải quyết thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư như sau:

– Với các dự án chưa được phê duyệt đầu tư: chủ động kiểm tra, rà soát quy mô, mục tiêu, phạm vi của các dự án. Tiến hành xin ý kiến chỉ đạo từ UBND thành phố để hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư tới thành phố. Trước ngày 10/9/2018 gửi Sở kế hoạch – đầu tư để thẩm định và trình các cấp có thẩm quyền xem xét.

– Với các dự án ban quản lý dự án đề xuất ngưng, giãn tiến độ tới sau năm 2020: Ban quản lý dự án cần khẩn trương kiểm tra, rà soát và phối hợp cùng Sở xây dựng để tìm ra nguyên nhân và thống nhất gửi UBND thành phố xem xét.

– Với các dự án chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện: yêu cầu khuẩn trương trình thẩm định để phê duyệt trước ngày 31-10-2018 để đảm bảo đủ vốn bố trí thực hiện trong năm 2019. Thực hiện công tác khảo sát, thiết kế các dự án đã được phê duyệt đầu tư qua rà soát đăng ký kế hoạch vốn.

– Với các dự án đã được giao vốn thực hiện trong năm 2018: yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thiết kế thi công công trình và công tác đấu thầu. Đối với các công trình trọng điểm cần tập trung giải quyết triệt để nhằm đảm bảo tiến độ đã phê duyệt

– Với các dự án đã hoàn thành xây dựng: đẩy nhanh công tác quyết toán các dự án đã hoàn thành. Đồng thời chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành đơn vị liên quan giải quyết các tháo gỡ, vướng mắc, khó khăn để hoàn thành hồ sơ quyết toán.

Hà Nội: yêu cầu giải ngân nhanh kế hoạch đầu tư 2018
Sở xây dựng các chuyên ngành chủ động giải quyết các thủ tục đầu tư theo thẩm quyền quy định

Vậy đơn vị nào sẽ trực tiếp giải quyết vấn đề trên?

Sở xây dựng các chuyên ngành chủ động giải quyết các thủ tục đầu tư theo thẩm quyền quy định. Tham mưu, đề xuất với UBND thành phố để kịp thời giải quyết những vướng mắc đầu tư, điều chỉnh các dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư 2018.

Bên cạnh đó cần có sự phối hợp với ban quản lý để kiểm tra, rà soát, đề xuất dừng và điều chỉnh tiến độ triển khai thực hiện sau năm 2020 với các dự án có trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 yêu cầu trình báo cáo với UBND thành phố trước ngày 30/9/2018.

Phía UBND các quận, huyện, thị xã cần đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền người dân ủng hộ và thực hiện tốt các chính sách về giải phóng mặt bằng và tái định cư của Nhà nước. Phối hợp cùng đơn vị đầu tư và Sở tài nguyên môi trường giải quyết kịp thời các vướng mắc khó khăn trong công tác đầu tư.

Yêu cầu chịu trách nhiệm cá nhân và chịu các hình thức xử lý khác theo quy định pháp luật đối với thủ trưởng cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, giải ngân chậm, không đạt kế hoạch đã đề ra.

Xem thêm:

Leave a Comment