Hà Nội: Thu hồi 39,2ha đất tại các dự án phát triển nhà ở

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1604/UBND-ĐT chỉ đạo việc quản lý, sử dụng quỹ đất, quỹ nhà điều tiết (quỹ đất 20%, quỹ nhà 30%) tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn, và yêu cầu hoàn thành báo cáo trước ngày 30/5/2018.

Thu hồi 39,2ha đất thuộc quỹ đất 20%

Theo đó, UBND thành phố giao Sở TNMT thu hồi 39,2ha đất thuộc quỹ đất 20%, quỹ đất xây dựng công trình công cộng phải bàn giao cho thành phố gồm: 27 ô đất thuộc 14 dự án đã bàn giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất và 56 ô đất thuộc 19 dự án chưa thực hiện bàn giao.

Hà Nội: Thu hồi 39,2ha đất tại các dự án phát triển nhà ở
Hà Nội: Thu hồi 39,2ha đất tại các dự án phát triển nhà ở

Bên cạnh đó, Sở TNMT cùng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các quận, huyện, kiểm tra báo cáo tổng hợp tình hình triển khai công tác giải phóng mặt bằng với diện tích 15,1ha đất thuộc quỹ đất 20%, quỹ đất xây dựng công trình công cộng phải bàn giao cho thành phố, chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.
Đối với các đơn vị không thực hiện, xem xét đề xuất xử lý trách nhiệm trong việc thực hiện dự án cũng như xem xét năng lực của nhà đầu tư, chấp hành quy định của pháp luật khi thẩm định hồ sơ đề xuất thực hiện dự án trên địa bàn, tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND thành phố.
Về quỹ đất 20% để xây dựng Nhà ở xã hội giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở Xây dựng, Sở Tài chính, rà soát tổng hợp về quỹ đất tại các dự án phát triển nhà ở phải bàn giao cho thành phố, đề xuất, báo cáo UBND thành phố. Cụ thể trong báo cáo phải làm rõ các dự án chủ đầu tư lựa chọn hình thức chuyển giao quỹ nhà ở hoặc nộp bằng tiền tương đương với giá trị quỹ đất 20%, hoàn thành trước ngày 30/5/2018.
Sở TNMT phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính tổng hợp toàn bộ quỹ đất 20% làm Nhà ở xã hội tại các dự án phát triển nhà trên địa bàn và các dự án lựa chọn hình thức chuyển giao quỹ nhà ở hoặc nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20%), báo cáo UBND thành phố vào ngày 10/12 hàng năm.
Giao Thanh tra thành phố, Sở Tài chính, Cục Thuế Thành phố trên cơ sở báo cáo rà soát của Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 6056/UBND-ĐT ngày 28/11/2017 về việc tổng hợp, xử lý việc quản lý sử dụng quỹ đất 20%, quỹ nhà 30% tại các dự án phát triển nhà ở, thực hiện kết luận Thanh tra, kết luận Kiểm toán trên địa bàn thành phố, báo cáo trước ngày 30/5/2018.
Đối với 104 dự án (thực hiện theo chính sách giai đoạn 2014 đến nay, gồm 48 dự án chưa nộp tiền vào NSNN; 56 dự án đang xác định số tiền phải nộp NSNN) mà chủ đầu tư lựa chọn hình thức nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20%, giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, kiểm tra, xác định số tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% (trong đó làm rõ các dự án trên 10ha thực hiện chuyển giao quỹ nhà hoặc nộp bằng tiền tương đương quỹ đất 20%) và hướng dẫn và đề nghị chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định.
Đối với các trường hợp chủ đầu tư dự án đã nộp toàn bộ Tiền sử dụng đất vào ngân sách thành phố không tách phần phải nộp ngân sách, phần phải nộp vào tài khoản của Sở Tài chính để phát triển Nhà ở xã hội trên địa bàn, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở TNMT, Sở Xây dựng, Cục thuế Thành phố rà soát, tham mưu, đề xuất UBND TP hướng giải quyết theo quy định.

xem thêm tin:

bán chung cư

thuê chung cư 2 phòng ngủ Cầu Giấy

Leave a Comment