Hà Nội: Hơn 1700 dự án tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

UBND thành phố Hà Nội vừa cho biết dự kiến trong năm nay, Hà Nội sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại 679 dự án, năm 2019 dự kiến đấu giá 635 dự án và năm 2020 dự kiến đấu giá 453 dự án. Như vậy tổng diện tích đấu giá khoảng 677,36 ha và dự kiến nếu theo kết quả trúng thầu số tiền thu về khoảng 53.537 tỷ đồng…

3 giai đoạn đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội

Hà Nội: Hơn 1700 dự án tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Hơn 1700 dự án tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chia thành 3 giai đoạn

– Giai đoạn năm 2018 UBND TP Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại 679 dự án trong đó bao gồm 666 dự án mới và 13 dự án chuyển tiếp. Tổng diện tích đất đầu giá khoảng 193,41 ha và dự kiến thu về sau đấu giá khoảng 13.710 tỷ đồng. Trong tổng số dự án đấu giá có 111 dự án thuộc Thành phố quản lý với diện tích khoảng 75,96 ha dự kiến thu 8.666 tỷ đồng.

Tổ chức đấu giá nhỏ lẻ đan xen 5.000m2 tại 568 dự án do cấp huyện quản lý với diện tích 117,45 ha dự kiến thu về 5.043 tỷ đồng. Năm 2018 dự kiến kinh phí phục vụ cho giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại các dự án khoảng hơn 4.698 tỷ đồng.

– Giai đoạn năm 2019, theo kế hoạch đề ra TP sẽ tổ chức đấu giá 635 dự án. Tổng diện tích dự kiến đấu giá khoảng 197,02 ha dự kiến thu về khoảng 15.972 tỷ đồng. Số dự án thành phố quản lý tổ chức đấu giá 152 dự án với 116,18 ha diện tích, dự kiến thu về 11.775 tỷ đồng.

Đấu giá nhỏ lẻ xen kẽ 483 dự án do cấp huyện quản lý với 80,84 ha diện tích, dự kiến thu 4.196 tỷ đồng. Kinh phí phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự kiến khoảng hơn 4.196 tỷ đồng.

– Giai đoạn năm 2020, tổ chức đấu giá dự kiến 453 dự án với tổng số 286,93 ha thu về khoảng 23.855 tỷ đồng. Trong đó, thành phố quản lý 166 dự án với diện tích khoảng 220,08 ha thu về khoảng 20.340 tỷ đồng.

Đấu giá nhỏ lẻ đan xen 287 dự án do cấp huyện quản lý với diện tích 64,85 ha dự kiến thu về 3.514 tỷ đồng. Kinh phí xây dựng và giải phóng mặt bằng khoảng 6.715 tỷ đồng.

Hà Nội: Hơn 1700 dự án tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
lợi ích khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội

Những lợi ích khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội

– Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất với mục tiêu khai thác có hiệu quả quỹ đất, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân và các doanh nghiệp

– Tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, tạo nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện các chương trình nông thôn mới.

– Góp phần giải quyết nhu cầu về nơi ở, nâng cao chất lượng các công trình nhà ở của người dân, hoàn thiện các khu đô thị mới,…

Để thực hiện tốt kế hoạch đề ra, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị có liên quan triển khai đảm bảo đúng theo kế hoạch đề ra. Tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai có vướng mắc, khó khăn phải báo cáo kịp thời để có phương án giải quyết hợp lý.

Xem thêm:

Leave a Comment