Hà Nội: Giảm thời gian cấp “sổ đỏ” xuống còn 20 ngày

Mới đây, UBND TP.Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị chức năng giảm thời gian cấp ” sổ đỏ ” giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời yêu cầu các sở ban ngành, quận, huyện tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng, cũng như các thủ tục liên quan.

Theo đó, thành phố yêu cầu các đơn vị chức năng, rà soát, thống nhất đề xuất rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục, đảm bảo rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng từ 166 ngày xuống còn tối đa không quá 120 ngày theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; sau đó báo cáo UBND Thành phố trước ngày 20/6.

Hà Nội: Giảm thời gian cấp “sổ đỏ” xuống còn 20 ngày
Hà Nội: Giảm thời gian cấp “sổ đỏ” xuống còn 20 ngày

Bên cạnh đó, UBND TP.Hà Nội cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương nghiên cứu, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày.Đối với các đơn vị thực hiện thủ tục kết nối cấp điện, cấp nước, thoát nước, đề nghị Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố, Tổng công ty Điện lực Hà Nội khẩn trương nghiên cứu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục.

Cụ thể, thời gian thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy sẽ giảm từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày. Thời gian góp ý đối với đồ án thiết kế quy hoạch, thiết kế xây dựng giảm từ 10 ngày xuống còn 5 ngày. Thời gian kết nối cấp điện giảm từ 14 ngày xuống còn tối đa không quá 7 ngày.

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các công ty kinh doanh nước sạch cũng phải nhanh chóng nghiên cứu, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đấu nối cấp và thoát nước từ 14 ngày xuống còn tối đa không quá 7 ngày.

Hà Nội: Giảm thời gian cấp “sổ đỏ” xuống còn 20 ngày

Bên cạnh đó, UBND quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ và phân cấp rà soát, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục có liên quan đến cấp phép xây dựng trên địa bàn.

UBND Thành phố giao Sở Xây dựng Hà Nội là cơ quan đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện của các sở, ngành và đơn vị về Chỉ thị nêu trên. Cũng theo chỉ đạo của Thành phố, các đơn vị chức năng sẽ báo cáo tình hình thực hiện về Sở Xây dựng Hà Nội trước ngày 15/6.

>> xem thêm: http://news.landber.com/cam-nang/mua-nha-tra-gop-o-ha-noi-kho-hay-de.html

Leave a Comment