Hà Nội: Chủ đầu tư vi phạm trật tự xây dựng sẽ bị thu hồi giấy phép xây dựng

Mới đây, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã rà soát làm rõ thực trạng vi phạm, nguyên nhân và giải pháp khắc phục vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, đặc biệt là đối với những công trình xây dựng vi phạm tại các khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở.

Theo kết quả khảo sát của Sở Xây dựng Hà Nội, trong số 2.518 dự án đã được rà soát, có 232 trường hợp dự án vi phạm trật tự xây dựng.

Trong số này có 99 trường hợp xây dựng không phép; 85 trường hợp xây dựng sai phép; 31 trường hợp xây dựng sai quy hoạch, sai thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 17 trường hợp xây dựng công trình có tác động đến chất lượng công trình lân cận (gây lún, nứt); ảnh hưởng đến môi trường, cộng đồng dân cư. Kết quả xử lý vi phạm, số trường hợp vi phạm đã được xử lý là 147; còn lại 85 trường hợp đang trong quá trình xử lý.

thu hồi giấy phép xây dựng

Lãnh đạo UBND TP. Hà Nội cho biết, trong quá trình rà soát, xử lý vi phạm còn tình trạng có nơi, có chỗ cán bộ, công chức cơ sở “ngại” kiểm tra hoặc có kiểm tra nhưng chưa phát hiện sai phạm kịp thời, dẫn đến khi thiết lập hồ sơ xử lý thì vi phạm đã có quy mô lớn, khó xử lý.

Ngoài ra, việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn để dừng thi công đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng của một số UBND xã, phường, thị trấn chưa thật sự hiệu quả. Thậm chí còn một số chính quyền địa phương (cấp huyện, cấp xã) chưa thực sự quan tâm đến công tác quản lý trật tự xây dựng, chưa quyết liệt xử lý vi phạm theo thẩm quyền và trách nhiệm, thậm chí quản lý còn lỏng lẻo, dẫn đến không kiểm soát hoạt động xây dựng ngay từ khi mới phát sinh; đồng thời không áp dụng các biện pháp ngăn chặn dẫn đến công trình vi phạm vẫn tiếp tục gia tăng quy mô vi phạm gây khó khăn cho việc xử lý vi phạm.

Trong thời gian tới, UBND Thành phố cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Xây dựng, các sở, ban, ngành của thành phố liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch của thành phố, nhằm từng bước hạn chế phát sinh vi phạm trật tự xây dựng tại các dự án khu đô thị mới, các dự án phát triển nhà ở

Bên cạnh đó, thành phố sẽ xem xét áp dụng các biện pháp xử lý bổ sung như việc đăng tải thông tin các chủ đầu tư, các nhà thầu xây dựng vi phạm trật tự xây dựng lên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Đồng thời cũng sẽ xem xét tước chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, không cho tham gia các hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố đối với các nhà thầu thi công, nhà thầu giám sát vi phạm trật tự xây dựng; xem xét thu hồi giấy phép xây dựng, không giao các dự án khác trên địa bàn thành phố đối với các chủ đầu tư vi phạm trật tự xây dựng;… theo nội dung quy định về quản lý trật tự xây dựng do UBND TP. Hà Nội đã ban hành kèm theo Quyết định số 04/2019/QĐ – UBND ngày 18/3/2019.

Theo UBND TP. Hà Nội, để xảy ra tình trạng phát sinh các vi phạm trật tự xây dựng tại các dự án đô thị mới, các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố, trách nhiệm trước hết thuộc về Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn sở tại nơi có vi phạm khi chưa thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment