Đô thị thông minh – Bao giờ hình thành?

Chắc hẳn người dân đang rất mong ngóng ngày đô thị thông minh hình thành sẽ tạo nên sự thay đổi như thế nào cho nền kinh tế Việt Nam. Tin vui mới đây, Thủ tướng chính phủ đã ký phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 đến 2025 và tầm nhìn 2030 …

Trong đề án cụ thể đã nêu rõ mục tiêu phấn đấu tới năm 2020 xây dựng xong nền tảng về cơ sở pháp lý để xây dựng và vận hành thành phố thông minh. Đồng thời tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư triển khai thí điểm tại các khu đô thị.

Đô thị thông minh - Bao giờ hình thành?
Năm 2015 đô thị thông minh sẽ hình thành

Bên cạnh đó thực hiện công tác kiểm tra, rà soát để xây dựng khung pháp lý chung cho phát triển đô thị thông minh bền vững. Áp dụng các cơ chế, chính sách cho các khu vực lựa chọn thí điểm, xây dựng mô hình phù hợp trong quản lý giao thông, đất đai. Xây dựng cơ sở dữ liệu đô thị quốc gia giai đoạn 1, hỗ trợ tối thiểu 3 khu đô thị mới xây dựng để làm thí điểm cho các giải pháp đô thị thông minh.

Tiến hành triển khai áp dụng khung tham chiếu ICT trong phát triển đô thị thông minh và xây dựng hệ thống hạ tầng dữ liệu không gian đô thị. Dựa trên nền tảng hệ thống thông tin địa lý GIS và các cơ sở dữ liệu khác để hợp nhất hóa các dữ liệu đất đai.

Đô thị thông minh - Bao giờ hình thành?
Hình ảnh mô phỏng đô thị thông minh tại Hà Nội

Dự kiến tới năm 2025 cơ bản thực hiện giai đoạn 1 thí điểm phát triển đô thị thông minh. Tiến hành xây dựng hành lang pháp lý, các điều khoản trong quy phạm pháp luật trên cơ sở tổng kết thực hiện thí điểm. Công bố các tiêu chuẩn quốc gia ưu tiên cho việc xây dựng thí điểm đô thị thông minh. Các lĩnh vực được ưu tiên như quản lý, giao thông, cấp thoát nước, hệ thống chiếu sáng, thu gom xử lý rác thải, hệ thống cảnh báo rủi ro, hệ thống hạ tầng ICT.

Bên cạnh đó định hướng phát triển tới năm 2030 sẽ hoàn thành thí điểm giai đoạn 1 và từng bước nhân rộng trên nhiều lĩnh vực, khu vực và hình thành mạng lưới liên kết các đô thị với khả năng lan tỏa cao.

Các khu vực hình thành, triển khai xây dựng chuỗi thành phố thông minh trải dài khắp cả nước từ miền bắc, miền trung, miền nam và đồng bằng sông Cửu Long. Chọn TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và TP Cần Thơ là khu vực hạt nhân để hình thành mạng lưới liên kết các khu đô thị thông minh trong tương lai.

Xem thêm:

Leave a Comment