Đà Nẵng: Công khai tiêu chí cho vay mua nhà ở xã hội

Mới đây, UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP sớm hoàn thiện các quy định về cho vay nhà ở xã hội (chung cư giá rẻ). Sau khi ban hành thì phổ biến công khai, minh bạch cho người dân biết và đăng ký tham gia.

Công khai tiêu chí mua nhà ở xã hội để người dân đăng ký

Đại diện văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết UBND TP đã có ý kiến chỉ đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP sớm hoàn thiện các nội dung về cho vay Nhà ở xã hội (NOXH) theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ trên cơ sở bổ sung, góp ý của các sở, ngành liên quan trong tháng 4/2018.

Đà Nẵng: Công khai tiêu chí cho vay mua Nhà ở xã hội
Đà Nẵng: Công khai tiêu chí cho vay mua Nhà ở xã hội

Sau khi các quy định được ban hành, Chi nhánh NHCSXH TP cần phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên… đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến công khai minh bạch các nội dung, tiêu chí cho vay trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo đài, Cổng Thông tin điện tử TP… để người dân được biết và đăng ký tham gia.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cho biết, đây là chính sách an sinh xã hội lớn của cả nước. Chi nhánh NHCSXH Đà Nẵng cần phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể liên quan triển khai hiệu quả, góp phần thực hiện tốt hơn nữa chủ trương “có nhà ở” của thành phố.

Liên quan đến vấn đề NOXH, tính đến tháng 12/2017, TP Đà Nẵng đã đầu tư xây dựng 223 khối nhà với 15.544 căn hộ. Trong đó đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 190 khối nhà với 10.636 căn hộ được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Đối với NOXH do doanh nghiệp đầu tư, đã hoàn thành đưa vào sử dụng 21 khối nhà với 2.134 căn hộ; đang triển khai xây dựng 03 khối nhà với 874 căn hộ; chưa triển khai xây dựng 09 khối nhà với 1.900 căn hộ. Tính đến ngày 31/12/2017, trên địa bàn Đà Nẵng có 06 dự án chung cư NOXH với 2.432 căn hộ đã được cấp giấy chứng nhận cho các căn hộ chung cư.

UBND TP Đà Nẵng cho biết trong năm 2018 sẽ tiếp tục triển khai bán thí điểm NOXH đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách theo Đề án thí điểm bán NOXH thuộc sở hữu nhà nước của UBND TP Đà Nẵng đã được Thủ tướng Chính phủ thống nhất tại Công văn 31/TTg-KTN (8/1/2015). Bên cạnh đó sẽ xét duyệt, bố trí cho thuê chung cư NOXH được đầu tư từ nguồn ngân sách TP theo Quyết định 4533/QĐ-UBND (18/8/2017) và Quyết định 198/QĐ-UBND (15/01/2018) của UBND TP.

Do đó, UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị Ban chỉ đạo TW về chính sách nhà ở và thị trường BĐS có ý kiến trình Chính phủ có văn bản chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước sớm giải ngân gói vay ưu đãi mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân được vay vốn để đầu tư và mua NOXH, sớm ổn định cuộc sống.

Xem thêm tin tức>> Mua chung cư giá rẻ

Leave a Comment