Cấp sai hàng ngàn mét vuông đất cho tư nhân

Cấp sai hàng ngàn mét vuông đất cho tư nhân: Mới đây, chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc – Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo phòng nội vụ tham mưu và kiểm điểm trách nhiệm đối với phòng tài nguyên môi trường huyện về làm việc thiếu trách nhiệm….

Cấp sai hàng ngàn mét vuông đất cho tư nhân
Cấp sai hàng ngàn mét vuông đất cho tư nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tài sản quốc gia

Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc – ông Đặng Thanh Minh cho biết vừa ký kết luận thanh tra về sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch Khu du lịch và dân cư Láng Hàng thuộc xã Bình Châu giai đoạn năm 2004 – 2015.

Cụ thể, theo sổ mục thống kê năm 1997 do UBND xã Bình Châu quản lý thửa đất 59 trên bản đồ 25 còn hơn 380.000 m2 và thửa 540 trên bản đồ 24 còn gần 840.000 m2. Năm 2014 UBND xã Bình Châu có biên bản xác minh nguồn gốc và hiện trạng sử  dụng sai thực tế cho 3 hộ dân. Phòng Tài nguyên và môi trường huyện đã tham mưu cho UBND huyện ra quyết định chỉnh lý bản đồ hồ sơ địa chính để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3 hộ dân với diện tích từ 3 thửa đất trên là không đúng với quy định của pháp luật.

Tương tự trong sổ mục kê năm 1997 của chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Xuyên Mộc thì thửa đất 87 có diện tích 800 m2 và thửa đất 88 có diện tích 412 m2 do UBND xã Bình Châu quản lý. Vào năm 2006 có 1 hộ xin giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất cũng được UBND xã Bình Châu xác nhận sai nguồn gốc sử dụng đất so với thực tế để cơ quan chức năng thẩm định với diện tích gần 1.200 m2 đất.

Kết quả thanh tra tại xã Bình Châu việc UBND xã này xác nhận nguồn gốc sử dụng đất không đúng với hiện trạng. Phòng TN – MT và chi nhánh văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất Xuyên Mộc đã không thẩm định thực tế, tham mưu sai khiến UBND huyện ký hàng loạt các quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gây thiệt hại lớn đối với tài sản của nhà nước. Đặc biệt nghiêm trọng hơn một số văn bản quyết định trong quá trình tham mưu cho UBND huyện Xuyên Mộc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có dấu hiệu tẩy và sửa năm ban hành…Các trường hợp được cấp GCNQSDĐ đã chuyển nhượng thì không thể thu hồi được.

Cấp sai hàng ngàn mét vuông đất cho tư nhân
Cấp sai hàng ngàn mét vuông đất cho tư nhân

Với hàng loạt các sai phạm trên chủ tịch UBND Huyện Xuyên Mộc đã chỉ đạo phòng nội vụ tham mưa và kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể cán bộ phòng TN – MT vì thiếu trách nhiệm trong việc tham mưa đề nghị với UBND huyện chỉnh lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân và hộ gia đình sai quy định, kiểm điểm trách nhiệm đối với trưởng phòng TN – MT huyện ông Huỳnh Bách Thắng, có thể sử dụng phần mềm tra cứu thông tin sổ đỏ trực tuyến để có thể biết rõ về quyền pháp lý của giấy sử dụng đất.

Đồng thời tham mưu cho UBND huyện Xuyên Mộc kiến nghị văn phòng đăng ký đất đai thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kiểm điểm trách nhiệm đối với chi nhánh văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất tại huyện Xuyên Mộc vì thiếu trách nhiệm trong việc thẩm tra, thẩm định hồ sơ để UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt kiểm điểm giám đốc chi nhánh ông Thái Tăng Lâm và phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký QSDĐ huyện Xuyên Mộc ông Nguyễn Minh Tứ.

Ngoài ra chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị khiển trách đối với các cá nhân và lãnh đạo UBND xã Bình Châu, các chuyên viên phòng TN – MT, địa chính viên chi nhánh văn phòng đăng ký huyện, kỹ thuật viện, nguyên giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Xuyên Mộc

Ngoài ra, ông Đặng Thanh Minh cũng cho biết đã chỉ đạo các tập thể các cá nhân sai phạm làm kiểm điểm, tự nhận hình thức kỉ luật sau đó UBND huyện Xuyên Mộc sẽ thành lập hội đồng kỉ luật để tiếp tục xử lý.

Chủ đề: Cấp sai hàng ngàn mét vuông đất cho tư nhân

Xem thêm:

Leave a Comment