Bộ xây dựng: Công trình xanh tại Việt Nam phát triển còn chậm!

Tính tới hết tháng 12/2018 tổng số công trình chứng nhận xanh tại Việt Nam mới chỉ có 87 công trình. Với con số thống kê này so với Malaysia, Thái Lan hay Singapore tốc độ phát triển công trình xanh ở Việt Nam vẫn còn khá chậm, Bộ xây dựng khẳng định …

Cụ thể Bộ xây dựng cho biết, trong 87 công trình được chứng nhận xanh chính thức có 13 công trình đạt chứng chỉ EDGE; 53 công trình đạt chứng chỉ LEED và 21 công trình đạt chứng chỉ LOTUS. Cả nước hiện tại có hơn 100 công trình đăng ký nhận chứng chỉ công trình xanh.

Dựa trên các tiêu chí đánh giá công trình xanh LEED – Mỹ; Green Mark – Singapore; Green ship – Indonesia; TGBI – Thái Lan và Lotus – Việt Nam thì tốc độ phát triển công trình xanh của Việt Nam so với các nước láng giềng đang ở mức khá chậm.

Bộ xây dựng: Công trình xanh tại Việt Nam phát triển còn chậm!
tốc độ phát triển công trình chứng nhận xanh của Việt Nam so với các nước láng giềng đang ở mức khá chậm.

Để phát triển các công trình xanh, lực lượng tư vấn và phát triển xanh cũng đã hình thành để thúc đẩy các bộ tiêu chí, công cụ đánh giá xanh khác nhau. Chẳng hạn như LEED của hội đồng Công trình xanh Mỹ, LOTUS do hội đồng Công trình xanh Việt Nam và EDGE do tổ chức tài chính quốc tế.

Thống kê trong những năm gần đây, tuy số lượng công trình xanh ở Việt Nam có tăng lên nhưng tỷ lệ này vẫn còn quá khiêm tốn so với các nước trong khu vực. Sự phát triển chậm này xuất phát từ nhận thức của chủ đầu tư cũng như nhà phát triển và cả người sử dụng cung cấp nguyên vật liệu chưa đầy đủ và sự quan tâm của xã hội tới công trình xanh là chưa nhiều.

Trong quy định của pháp luật cũng chưa đưa ra bất cứ quy định nào bắt buộc thiết kế xây dựng và vận hành theo tiêu chuẩn của công trình xanh đối với những công trình có vốn đầu tư công cả.

Bộ xây dựng: Công trình xanh tại Việt Nam phát triển còn chậm!
Thống kê trong những năm gần đây, tuy số lượng công trình chứng nhận xanh ở Việt Nam có tăng lên nhưng tỷ lệ này vẫn còn quá khiêm tốn so với các nước trong khu vực

Chính sách, quy định cụ thể cho sự phát triển nguồn nguyên vật liệu xanh hay nguồn vật liệu sản xuất từ chất thải xây dựng đều chưa có. Đặc biệt những chính sách ưu đãi tài chính hỗ trợ dự án xây dựng công trình xanh chưa thực sự được quan tâm.

Bên cạnh đó, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan tới tiêu chí xanh như chất lượng môi trường trong nhà, hệ thống công trình cơ sở để đánh giá hiệu quả năng lượng công trình xanh chưa được hoàn chỉnh.

Xem thêm:

Leave a Comment