Bất động sản đặc khu: chuyển nhượng đất tăng vọt

Mới đây, Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình quản lý nhà nước về đất đai. Trong báo cáo nêu rõ tình hình quản lý và chuyển nhượng đất đai tại các địa phương dự kiến trở thành đặc khu kinh tế, đặc biệt tình hình chuyển nhượng tăng đột biến…

Tăng vọt tình trạng chuyển nhượng đất đai tại các địa phương dự kiến trở thành đặc khu

Theo thống kê số liệu về tình hình thị trường nhà đất tại 3 địa phương Phú Quốc, Vân Đồn, Bắc Vân Phong cho thấy tình hình chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng đất tại các khu vực này tăng đột biến sau thông tin 3 địa phương này dự kiến thành lập đặc khu kinh tế.

Cụ thể, tại tỉnh Khánh Hòa năm 2017 có 1400 trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất, 215 trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tính tới hết tháng 4 năm 2018 tại tỉnh này đã có 1859 trường hợp chuyển nhượng và 162 trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất chủ yếu các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích từ đất rừng sản xuất, đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy hải sản. Chỉ trong 4 tháng đầu năm số lượng chuyển nhượng đất đai tại địa phương này cao hơn gần 30% so với năm 2017.

Bất động sản đặc khu: chuyển nhượng đất tăng vọt
Tăng vọt tình trạng chuyển nhượng đất đai tại các địa phương dự kiến trở thành đặc khu

Tại huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh ghi nhận tình hình chuyển nhượng đất đai tăng mạnh. Thống kê từ năm 2016 có tổng số 684 hộ gia đình chuyển nhượng quyền sử dụng đất, năm 2017 đã tăng lên 1625 trường hợp. Tới quý I năm 2018 đã có tới 500 trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tại huyện đảo Phú Quốc tình hình chuyển nhượng đất đai cũng gia tăng đột biến, thống kê từ đầu năm 2017 tới hết tháng 4 năm 2018 có 5 tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất với tổng diện tích chuyển nhượng 8,5 ha và 12.268 trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Diễn biến chuyển nhượng đất đai tại 3 địa phương trên đã diễn ra rất phức tạp thậm chí nhiều trường hợp có biểu hiện vi phạm pháp luật với thủ đoạn tinh vi. Tuy nhiên, sự can thiệp kịp thời của Chính phủ kiểm tra tình trạng chuyển nhượng đất đai tại các địa phương để kịp thời có biện pháp giải quyết khiến tình trạng này được kiểm soát. Tuy nhiên, tình trạng chuyển nhượng ngầm vẫn đang diễn ra tại 3 địa phương này mà vẫn chưa được phát hiện xử lý đặc biệt tại tỉnh Kiên Giang, Khánh Hòa…

Xem thêm:

Leave a Comment