2/3 dự án căn hộ chung cư xảy ra tranh chấp liên quan đến diện tích, phí bảo trì

Thị trường căn hộ chung cư trong thời gian vừa qua chịu ảnh hưởng không nhỏ sau các vụ cháy căn hộ giá rẻ và hàng loạt các tranh chấp xảy ra. Theo Bộ xây dựng trên cả nước có 108 dự án chung cư xảy ra tranh chấp trong đó ⅔ nguyên nhân liên quan tới phí bảo trì, diện tích chung – riêng..

Hơn 215 dự án phát sinh vấn đề trong đó 108 dự án xảy ra tranh chấp

Mới đây, bộ xây dựng vừa có báo cáo gửi Chính phủ về tình trạng cư dân tại các khu dự án căn hộ chung cư gửi khiếu nại, phản đối chủ đầu tư về các vấn đề bất cập xảy ra tại các khu này. Theo báo cáo, trong 43 báo cáo của các địa phương gửi về bộ có tới 108 dự án xảy ra tranh chấp với cư dân hoặc giữa các chủ thể liên quan trong phạm vị dự án, 107 dự án có khiếu nại, tranh chấp không thuộc phạm vi báo như khiếu nại về thu hồi đất, tranh chấp, bồi thường giải phóng mặt bằng và các nội dung dân sự khác…

Có 8 tranh chấp cơ bản phát sinh từ các dự án, trong đó tranh chấp về diện tích sở hữu chung, riêng như phòng sinh hoạt cộng đồng, nhà để xe, các diện tích kinh doanh cho thuê…là những vấn đề xảy ra gay gắt nhất. Có tới 40 trên tổng số 108 dự án xảy ra tranh chấp về các vấn đề trên chiếm khoảng 37%, nguyên nhân tiếp đến có liên quan tới chủ đầu tư không bàn giao chậm tiến độ bàn giao hoặc chỉ bàn giao một phần kinh phí bảo trì cho ban quản trị. Có 39 dự án chiếm 36% phát sinh từ nguyên nhân trên..

Ngoài ra, các tranh chấp chung cư cũng đến từ nguyên nhân chất lượng công trình, kinh phí quản lí vận hành hay chậm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ chung cư…

2/3 dự án chung cư xảy ra tranh chấp liên quan đến diện tích, phí bảo trì
Hơn 215 dự án phát sinh vấn đề trong đó 108 dự án xảy ra tranh chấp

Nguyên nhân dẫn tới các tranh chấp căn hộ chung cư

Trong báo cáo của Bộ Xây dựng chỉ ra 5 nguyên nhân khiến tình trạng dân cư tại các khu dự án khiếu nại, tranh chấp

Nguyên nhân đầu tiên có thể kể đến từ các quy định về pháp lý sử dụng chung cư như: cách tính các phần diện tích căn hộ, phần lô gia, diện tích chung – riêng, hộp kĩ thuật,…chưa rõ ràng. Các quy định về chế tài xử lí các vi phạm chưa phù hợp với yêu cầu quản lí đề ra..

2/3 dự án chung cư xảy ra tranh chấp liên quan đến diện tích, phí bảo trì
Nguyên nhân đầu tiên có thể kể đến từ các quy định về pháp lý sử dụng chung cư

Bên cạnh đó nguyên nhân xuất phát từ năng lực thực hiện dự án của các chủ đầu tư, chuyển nhượng dự án sai quy định, vi phạm các quy định về luật đầu tư xây dựng, luật nhà ở, kinh doanh bất động sản, luật về phòng cháy chữa cháy và các pháp luật có liên quan khác…Một số chủ đầu tư chỉ chú trọng tới việc thu lợi nhuận từ việc bán căn hộ  chung cư mà chưa quan tâm tới nghĩa vụ sau bán hàng, không công khai đầy đủ các thông tin về dự án và những thay đổi trong quá trình thực hiện đầu tư theo quy định..

Theo Bộ xây dựng, phía cư dân khi mua nhà ở không có sự xem xét kĩ về các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng đã vội vàng thực hiện giao dịch, đặc biệt các thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ của các bên quản lí khi nhận bàn giao khiến phát sinh những tranh chấp. Bộ cho rằng, mặc dù đã có pháp luật quy định rõ ràng nhưng người mua nhà chưa có sự nghiên cứu kĩ quy định của pháp luật…

Bộ xây dựng cũng thừa nhận trách nhiệm về vai trò của cơ quan quản lí Nhà nước, các cơ quan chuyên ngành chưa thực hiện tốt và giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ khi mới phát sinh nên đã dẫn tới tình trạng này kéo dài.

2/3 dự án chung cư xảy ra tranh chấp liên quan đến diện tích, phí bảo trì
phía cư dân khi mua nhà ở không có sự xem xét kĩ về các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng

Bộ Xây dựng cũng đã đề nghị bổ xung thêm các chế tài, xử lí nghiêm các chủ đầu tư, cá nhân vi phạm. Rà soát sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan tới nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn của chủ đầu tư, ban quản trị, doanh nghiệp vận hành nhà chung cư…

Vấn đề về công tác phòng cháy chữa cháy đang được đông đảo người dân quan tâm trong thời gian gần đây, Bộ xây dựng cũng đề nghị Bộ công an tăng cường kiểm tra, quản lí, rà soát, xử lí nghiêm các vi phạm tại các dự án căn hộ chung cư. Với hành vi chiếm dụng, sử dụng phí bảo trì, phần sở hữu chung,..bộ Công an cần tổ chức điều tra, truy cứu trách nhiệm đối với các chủ thể vi phạm và có biện pháp xử lí kịp thời các tranh chấp …

Xem thêm:

Leave a Comment